Forfatterarkiv: ipolitiker

Om ipolitiker

En delingsplattform for politikeres bruk av digitale hjelpemidler og likeverdig tilgang til sosiale medier slik det er løst og praktisert i Lunner kommune

Kortlegging av rutiner for refusjon fosterhjemsplasserte elever

Å ha et godt system på å sende riktig refusjonskrav til rett tid og med riktig dokumentasjon vedlagt er en utfordring ei gruppe i Lunner kommune har sett nærmere på. Representanter fra kommunal administrasjon og Lunner barneskole brukte en og en … Les videre

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

I det siste IA-nytt Oppland (nr. 4-13) presenteres Lunner kommunes store satsing på medarbeiderskap

ia nytt 4 2013

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Siste medarbeiderskapskurs gjennomført!

Tirsdag 19. november avsluttet siste gruppe ansatte i Lunner kommune sitt tredagers medarbeiderkurs. I løpet av 3 år har kommunen nå gjennomført 28 kurs med ca 700 deltakere til sammen. Så godt som alle medarbeidere har deltatt. Medarbeiderskapskursene startet som … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

IA-prisen 2013 til Lunner bla pga Lea’n arbeidet over tid.

Ordfører, hovedtillitsvalgt og rådmann benyttet anledningen til å takk de mange som har bidratt til prisen. Det ble understreket betydningen av langsiktighet, slik det kommer frem gjennom Lea’n, C og 🙂 Z, fraværsoppfølgning, seniortiltak  og «fem om dagen», å gripe … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Gamleskolen barnehage ser på lunsjrutinene

Gamleskolen barnehage på Grua har fått nytt kjøkken i 2. etasje. Det gir grunnlag for å gå kjøkken- og lunsjrutinene nærmere etter i sømmene.Gjennom en grundig kortlegging av eksisterende rutiner fra tilberedening av mat starter til barna går ut igjen … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hvorfor er den viktig?

Lunner kommune deltar i sitt nettverks siste samling for «Saman om ein betre kommune», den 22. april på Gardermoen. Med utgangspunkt i vårt arbeide med strategiske kompetanseplanlegging skal vi nå gå fra prosjekt til drift. Som en del av programmet … Les videre

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Målkart, Kommune 1.1, MAUR, Medarbeidersamtale, tavler og Lønnspolitikk

Kontinuerlig forbedring skapes i Lunner gjennom Mearbeiderskap, Lean og Kompetanse (Maur) og gir oss evne til å Lea’n. I disse dager tar vi i bruk nye digitale målkart. I måkartene legges det nå opp avrapportering på omfanget av Lean. Vedtaket … Les videre

Publisert i Lea'n | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Vi presenterer Lea’n historien for erfarne «Sammen om en bedre kommune» deltakere

14. mars er vi på KS sitt hus i Oslo. Fordraget kan du se ved å klikke her . Litt hektisk ble det, takk til KS for invitasjonen. Takk for tilbakemeldinger fra deltakerne. Vi skal se nærmere på hvordan vi … Les videre

Publisert i Lea'n, Lean | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Om partssamarbeid i Lea’n arbeidet

Lea’n på GardermoenLunner kommune forteller deltakere i pulje 2 for «Sammen om en bedre kommune» om viktigheten, hvorfor og erfaringer fra trepartsamarbeidet på Gardermoen 29. januar. Fordraget kan du se her eller som Lea’n på Gardermoen

Publisert i Uncategorized | 2 kommentarer

Hurra

Lunner kommune vant KLP sin arbeidsmiløpris!!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar