Vi presenterer Lea’n historien for erfarne «Sammen om en bedre kommune» deltakere

14. mars er vi på KS sitt hus i Oslo. Fordraget kan du se ved å klikke her

. Litt hektisk ble det, takk til KS for invitasjonen.

Takk for tilbakemeldinger fra deltakerne. Vi skal se nærmere på hvordan vi bruker lærlinger i forhold til strategisk komptanse, forankringen for Lea’n hos alt lederskap og at vi legger mer ut på http://www.Lea-n.no av de erfaringer vi gjør oss underveis.

Oppsummeringen var at jakten på god praksis er en god form for fem om dagen, MAUR er vår viktige vei inn i strategisk bruk av komptanse og Lea’n er et langsiktig byggverk som aldri blir helt ferdig.

Publisert i Lea'n, Lean | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Om partssamarbeid i Lea’n arbeidet

Lea’n på GardermoenLunner kommune forteller deltakere i pulje 2 for «Sammen om en bedre kommune» om viktigheten, hvorfor og erfaringer fra trepartsamarbeidet på Gardermoen 29. januar.
Fordraget kan du se her
eller som Lea’n på Gardermoen

Publisert i Uncategorized | 2 kommentarer

Hurra

klp_1Lunner kommune vant KLP sin arbeidsmiløpris!!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Representanter fra Kommunal- og regionaldepartementet lurer på hva Lea’n er

KRD besøkFredag 11. januar besøkte tre representanter fra Kommunal- og regionaldepartementet kommunen for å få vite noe mer om hvordan kommunen bruker Lea’n prosjektet i sitt utviklingsarbeid innen arbeidsmiljø. Det ble en intens økt der bla tre dagers medarbeiderskapskurs ble gjennomført på to timer – inklusive diverse aktiviteter. I tillegg ble departementet orientert om kommunens erfaringer med trepartsamarbeid og hvordan Lunner tar i bruk LEAN som metode for å oppnå forbedring og effektivisering på de ulike tjenestestedene. Dagen ble avsluttet med et besøk på Kalvsjø barnehage som viste hvordan de ved å gå gjennom garderobesituasjonen ut fra LEAN-metodikken har forbedret situasjonen både for barn, foreldre og ansatte, samt hjemmetjenesten i Lunner der de fikk være med på et KAIZEN-møte.

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Arealforvaltning i Lunner jobber med LEAN og Kaizentavle

areal web 2I januar 2012 tok  Arealforvaltning i Lunner i bruk LEAN  som verktøy. Som et ledd i dette innebærer det at Kaizentavla er blitt et verktøy for å skape løpende forbedringer. Det er gjennomført to kortlegginger av prosesser på avdelingen. Den siste runden var å se nærmere på prosessen «Kontroll av utslipp». Dette har bidratt til å skape forslag til forbedringer som kommer både innbyggere og medarbeidere til gode, feks mer effektiv bruk av dataverktøy, bedre informasjon til berørte innbyggere og økt sikkerhet knyttet til kontrollarbeidet.areal web 1

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

LEAN hjelper til å sikre god overgang fra skole til SFO på Grua

Grua 3Grua skole gjør et dypdykk i overgangsfasen mellom skole og SFO ved hjelp av LEAN. Gjennom en grundig «kortlegging» av fasen fra elevene får beskjed om å pakke sekken og gå fra klasserommet til alle er innsjekket på SFO, har skolens LEAN-gruppe skaffet seg en god oversikt over det som skjer. Det har skapt bevissthet om nødvendigheten av god kommunikasjon mellom skole og SFO. Etter jul gjennomføres neste fase der en ser systematisk på alle forslag til forbedringer som har kommet fram. Disse blir prioritert og lagt inn i en handlingsplan. I et personalmøte i slutten av januar vil det blir kurs i bruk av KAIZEN-tavle og de foreslåtte tiltakene vil bli overført til «forbedringshjulet» på denne tavla. Tavla får en sentral plass på veggen i personalrommet på skolen.
Grua 1
Medlemmer i denne utgaven av LEAN-gruppe ved skolen er SFO-leder Anita Olsen Katnosa, småskoletrinnslærer Heidi Eibre, mellomtrinnslærer Tone Hurum, inspektør Kjetil Austjord og rektor Grethe Sandvik. Kommunens lokale veiledere er Brita Bollum Mala og Jan Woie.

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Drammen kommune vil Lea’n

Fredag 26.oktober var en delegasjon fra Drammen kommune på besøk, for å se hva Lea´n i Lunner er. De fikk se nærmere på medarbeiderskap og Lean. De var også en tur på Lunner omsorgssenter, Hjemmetjenesten, for å se på hvordan de jobbet med Lean der. Delegasjonen ønsket å se medarbeiderskapskursene våre i praksis, og ba om å få være deltagere på et kurs. Det sa vi ja til, så over nyttår vil 4 representanter fra Drammen delta på medarbeiderskapskurs. Velkommen skal de være!

20121031-141942.jpg

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar