Siste medarbeiderskapskurs i 2012

19., 20, og 23. november ble siste runde med medarbeiderskapskurs i 2012 avholdt. 28 deltakere og 2 veiledere delte både alvor og morro gjennom foredrag og aktiviteter.  Her var både pleie og omsorg, barnehager, skoler, bofellesskap og administrative funksjoner representert.
Hovedfokus er fremdeles:

  • Hvem er JEG i organisasjonen vår og hva skal til for at jeg skal ha det bra?
  • Hvem er VI i organisasjonen vår – hvordan fungerer det på min arbeidsplass – i det Vi-et vi har der?
  • Hva er VIRKSOMHETEN vi jobber i? Hvordan er Lunner kommune skrudd sammen og hvorfor? Hva slags sammenheng er det mellom de ulike VI-ene i Lunner?

    Og til våren fortsetter reisen for resten av medarbeiderne i Lunner…..

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Nettverkssamling i «Saman om ein betre kommune»

Arbeidet med strategisk kompetansekartlegging fortsetter i Lunner. I den sammenhengen deltok prosjektgruppa på nettverkssamling for kommunene Luster, Gloppen, Lom, Lunner, Bø, Hobøl, Finnøy og Rennesøy på Gardermoen 26. september. Programmet besto i erfaringsutveksling kommunene imellom spesielt med vinkling inn mot temaet «Kompetanse- og rekrutteringsstrategier som kan møte innbyggernes forventninger». I tillegg presenterte representanter for  det danske «Statens senter for kompetenceudvikling» interessante tanker der utgangspunktet var «Hvordan blir vi bedre til å løse kjerneoppgavene». Se vedlagte foiler.

Strategisk kompetenceudvikling – DK

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Flotte medarbeidere på kurs

27., 28. og 30. august var denne flotte gjengen på medarbeiderskapskurs.

Medarbeiderskap pulje 2 3.kvartal 2012

Deltakerne var fra Roa bofelleskap i Tilrettelagte Tjenester, barnehageteamet, Voksenopplæringen, Flyktningetjenesten, eiendom og infrastruktur og Lunner omsorgsenter. Tusen takk for innsatsen!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

LEAN gjør Lunner bedre

Kortlegging av informasjonsforvaltningen i Lunner kommune

Høsten 2012 går arbeidet med å innføre LEAN som tenkemåte og verktøy videre i Lunner. De ulike enhetene som har gjennomført medarbeiderskaps-kurset går etter tur gjennom en opplæring i LEAN og tar det så i bruk som sitt verktøy for analyse og forbedring på egen arbeidsplass. Informasjonsforvaltningen i kommunen, som steller med post, arkiv og servicetorget, har gjennomført den såkalte «kortleggingen» av sitt fokusområde «Mottak og scanning av post». I uke 36 går Harestua barnehage i gang med å plukke fra hverandre perioden fra «ryddebjella» går ute til ettermiddagsmåltidet er over og alle barna er fordelt på rom. I uke 37 skal Tildelingskontoret starte gjennomgang av noen av sine prosedyrer og samtidig begynner Lunner bofellesskap analyse av et utvalg av sine rutiner. Ut over høsten er det et mål og starte etablering av LEAN også i flere av kommunens skoler, i flyktningetjenesten og flere av bofellesskapene.

Lunner har laget sin egen KAIZEN-tavle


Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Medarbeiderskapskursene går videre

20. – 21. og 23. august deltok 30 av Lunner kommunes ansatte på nytt medarbeidskapskurs. Deltakerne kom fra Roa bofelleskap i Tilrettelagte Tjenester, barnehageteamet, Voksenopplæringen, Flyktningetjenesten, eiendom og infrastruktur og pleie- og omsorg ved Lunner omsorgsenter. Igjen ble det en flott samling der deltakerne ble bedre kjent med hverandre på tvers av tjenestene og med kommunen som helhet. Honnør til alle som bød på seg selv og bidro til at lovordene var mange ved kursavslutningen.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Siste medarbeiderskapspulje før sommeren

11., 12. og 14. juni gjennomførte Lunner kommune den 5. runden med medarbeider- skapskurs våren 2012. 22 deltakere ga igjen mye positiv respons på opplegget. Spesielt blir aktiviteter og øvelser nevnt som stimulerende og morsommet. Dessuten er blandingen av deltakere fra ulike arbeidsplasser og enheter i kommunen betydningsfullt.
– Jeg var faktisk ikke klar over at en av naboene mine også jobber i Lunner kommune, var en av kommentarene. Deltakerne denne gangen var videreføring fra TT -Lunner boligfellesskap, Eiendom og Infrastruktur, Lunner barneskole og Harestua barnehage. Veiledere  var Anne Grønvold, Idun Eid og Jan Woie.

Publisert i Uncategorized | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Kommuneøkonomikonferansen 2012

Sammen med KsK holder Lunner kommune et foredrag på slutten av dagen. Målet med foredraget har vært å gi innsikt i Lean og vekke interesse i Lean som arbeidsmetode for å foredle det bestående. Fordi tidspunktet på dagen kan jo være litt krevende. Foredraget vil derfor legge vekt på Lean som en del av Lea’n i praksis slik Lunner kommune har gjort det i samarbeid med KsK. Betydningen og forståelsen av at dette er et organisasjonsutviklingsløp er viktig, slik at det vil legges vekt på å få frem betydningen av vårt arbeide over tid. Derfor presenteres Medarbeiderskapsprogrammet som en viktig suksessfaktor.

16.00
Seminar F
LEAN – en nyttig metode for effektivisering eller keiserens nye klær?
Tore Molstad Andersen, rådmann Lunner kommune
Geir Johan Hansen, Rådgiver, KS-Konsulent as

Se foilene fra foredraget ved å klikke her: Foiler fra foredrag

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar