«Jeg har lyst til å være her resten av uken!»

En ny runde medarbeiderskapskurs ble gjennomført 18., 23. og 24.april. Her var deltakerene fra TT -Lunner boligfellesskap, Eiendom og Infrastruktur, Lunner barneskole og Harestua barnehage. Veiledere denne gangen var Lena Mjåtvedt, Tore M. Andresen og Jenny Hemstad.

 Stemningen var god, og deltakerene ønsket mer. «Jeg har lyst til å være her resten av uken!» var det en som sa, mens andre foreslo årlig gjennomføring av slike kurs for alle. Takk til deltakererne som ga mye, og turte å by på seg selv!

Reklamer
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Tredje pulje i år har gjennomført kurs i medarbeiderskap!

 

25 flotte medarbeidere var på kurs i medarbeiderskap 22., 26. og 27.mars. Medarbeidere fra TT (Røyskattlia), Eiendom og infrastruktur, LOS, Økonomi og personal, Tilrettelagte tjenster og LUB deltok på kurset.

Brita

Kursholdere denne gangen var Brita Bollum Mala, Tore M. Andresen og Jenny Hemstad.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Overordnet fremdriftsplan for 2013 er klar

Overordnet fremdriftsplan for 2013 er klar. Du finner den her: Overodnet framdriftsplan medarbeiderskapskurs 2013

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Pulje to i medarbeiderskap har fullført

I uke 10 gjennomførte 24 nye medarbeidere i Lunner tre dagers medarbeider-skapskurs. De fleste var nye deltakere fra samme virksomheter som deltok i forrige pulje. Det er nå virksomhetene informasjonsforvaltning, tildelingskontor, boliger ved tilrettelagte tjenester, eiendom og infrastruktur, Lunner barneskole og noe etterslep fra tidligere virksomheter som er involvert. Idun Eid, Anja Dale Olimb og Jan Woie var kommunens kursholdere.

Publisert i Uncategorized | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Medarbeiderskapskursene har startet opp igjen

9., 13. og 14. februar startet det opp ny runde med Medarbeiderskapskurs i Lunner. 22 deltakere fra informasjonsforvaltningen, tildelingskontoret, tilrettelagte tjenester, eiendom og infrastruktur samt Lunner barneskole deltok. Kursholdere var kommunens egne veiledere kommunalsjef Frode Holst, rådgiver Tove Smeby Vassjø og rådgiver Ole Øystein Larsen. Innhold og rammeprogram for dagen finner du her. Kjøreplan – 3 dager medarbeiderskap i Lunner – kurs 8 (B1). De neste kursene denne våren gjennomføres i uke 10, uke 12, uke 17, uke 18 og uke 24. Totalt blir ca 135 av kommunens ansatte «uteksaminert» i medarbeiderskap denne våren.

Publisert i Uncategorized | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Prosjektgruppa deltar på oppstartsamling for strategisk kompetanseutvikling

Under KS’ og departementets paraplytiltak «Saman om ein betre kommune» får Lunners prosjektgruppe innen strategisk kompetanseutvikling gjennom to dager innføring i temaet.  Dermed settes trinn tre av LEA’N prosjektet i gang, der fokus ligger på fire områder:

  1. Hvordan legge til rette for å mobilisere den kompetansen som finnes blant de ansatte i kommunen i dag på best mulig måte?
  2. Hvordan legge til rette for å utvikle den eksisterende kompetansen videre?
  3. Hvordan sikre rekruttering i forhold til kommunens framtidige kompetansebehov?
  4. Hvordan avvikle kompetanse som det ikke lenger er behov for?

Samlingen vil være startskuddet for arbeidet med å utvikle en lokal strategi for å få et systematisk og godt grep på dette i Lunner. Medlemmer i prosjektgruppa er Ole Øystein Larsen, Tove Smeby Vassjø, Jan Woie, Jenny Eide Hemstad og Ann-Kristin Bergersen fra den kommunale administrasjonen samt Marianne Strømmen og Hans Ivar Gustavsen fra fagorganisasjonene.

Publisert i Uncategorized | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Malmgruben barnehage er i gang!

Malmgruben barnehage på Grua hadde oppstart med «kortlegging» mandag 6. februar. Målet var å skaffe seg en oversikt over perioden 14.30 til 16.00 i barnehagen. Dette er tiden da barna skal inn for dagen, kle av seg, få på evt tørt tøy, gå på avdelingen, få frukt og så begynne med de avsluttende aktivitetene. Etterhvert begynner det også å komme foreldre som henter.

Barnehagen ønsker å skaffe seg en oversikt over hvilke gjøremål personalet har i denne perioden. Den oppleves hektisk og litt uoversiktlig og det er ønskelig å kunne analysere hvilke rutiner man har eller ikke har og hvordan personalressursen benyttes.

Veilder Jan Woie og Brita Bollum Mala gjennomførte intervju og gemba med et utvalg ansatte og sammen ble det satt opp en kortlegging som viste hvordan denne delen av dagen ser ut. Underveis dukket det opp mange gode ideer til endring som ble skrevet ned på blå idekort.

Torsdag 23. februar ble alle idekortene gjennomgått og prioritert. Ut fra prioriteringsmatrisen ble det laget en handlingsplan som til sammen inneholder 15 ulike tiltak som skal gjennomføres i løpet av våren. Handlingsplan – Malmgruben barnehage 23.02.2012

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar